Ontbijt | Lunch | Tea-room

ALLERGENEN

Allergenen vermelding, wij doen het voor jullie in onze brasserie te Nieuwpoort

Onze infrastructuur laat het ons helaas niet toe om alle gerechten op aparte tafels of in aparte ruimten te bereiden; Hoewel wij zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen om kruiscontaminatie te voorkomen kunnen wij geen 100% garantie geven dat sommige gerechten sporen bevatten van allergenen van andere gerechten. Gelieve hiermee rekening te houden!!!

Personen met volledige nultolerantie voor bepaalde allergenen dienen tijdig te reserveren alsook een lijst van de niet toegelaten allergenen (per mail of per post) naar ons toe te zenden zodoende wij de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om U die garantie wel te bieden. Ook vragen wij het volledige bedrag van de door ons voorgestelde gerechten minimum 3 dagen vooraf te betalen. 

Voor meer informatie welke specifieke allergenen in onze gerechten zitten kan U binnenkort terecht achteraan in de zaak waar een map ter uwer beschikking zal liggen.

Tot die tijd kunt U zich richten tot de zaalverantwoordelijke.